Cultuur in de Spiegel - Onderzoek

Inleiding | Met CiS aan de slag | Theorie | Onderzoek | Wie | Nuttige links en documenten | Nieuws | Information in English | Contact

 

Onderzoek Vlaanderen

 

Aanleiding voor het onderzoek

Het onderzoek "Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen" is een studie die werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse onderwijsoverheid. Het onderzoek kwam er omdat op een aantal punten onduidelijkheid bestaat over de inhoud, functies en doelen van cultuureducatie.

Lees meer.

 

Onderzoeksrapporten - Brochures - Artikels

Wil je meer weten over de concrete resultaten van het onderzoek? Raadpleeg de onderzoeksrapporten en brochures of lees de artikels die naar aanleiding van het onderzoek verschenen.

 

Verwijzingen in het beleid

De Vlaamse beleidsnota onderwijs & Vorming van 2009 tot 2014 verwijst al naar deze referentielijn door op p. 17 te stellen dat:

‘Als we kunst- en cultuureducatie echt willen integreren in het leerplichtonderwijs, is er nood aan een doorlopende referentielijn voor geïntegreerde kunst- en cultuureducatie. Daarom neemt Vlaanderen deel aan een vierjarig Nederlands onderzoek op basis waarvan we, in samenwerking met het Vlaamse onderwijsveld, zo’n kader willen uitwerken. Verder wordt er nog dit jaar een onderzoek naar de vakgebonden eindtermen artistieke opvoeding of plastische en/of muzikale opvoeding in de eerste graad uitbesteed. Bij de herziening van het secundair onderwijs zal ik de resultaten van deze studies meenemen.'

Lees meer.

 

Onderzoeksdesign 

In navolging van een gelijkaardig onderzoek dat plaats vindt in Nederland (www.cultuurindespiegel.nl) ging ook in Vlaanderen het ‘Cultuur in de Spiegel’-onderzoek van start. Het gaat om een ontwerpend onderzoek en een implementatieonderzoek.

Het ontwerpend aspect van het onderzoek impliceert het concretiseren van een leerplankader en referentielijn voor cultuureducatie in het formeel onderwijs (het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, lerarenopleiding en deeltijds kunstonderwijs). Het implementatieonderzoek betreft het toetsen van het leerplankader en de referentielijn in de praktijk door middel van experimentele implementaties in vier scholen.

Lees meer.

 

Onderzoek Nederland

 

Aan de Universiteit van Groningen liep van 2008 en tot 2013 het onderzoek "Cultuur in de Spiegel" (www.cultuurindespiegel.nl). Aan de basis van dit onderzoek ligt de cultuurtheorie van Prof. dr. Barend van Heusden, die hij neerschreef in de brochure "Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs", of het zogenaamde "zwarte boekje".

In samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) ontwikkelde het onderzoeksteam het leerplankader Cultuur in de Spiegel (met concrete handreikingen vanaf p.130). Het Nederlandse onderzoek werd ook vertaald naar een handboek voor de lerarenopleiding: "Cultuur2. Basis voor Cultuuronderwijs". Onderzoeksmedewerker Theisje van Dorsten linkte haar doctoraatsthesis "Mirrors in the Making" aan het onderzoek. 

Lees meer.