Liever lezen

CANON Cultuurcel wil bruggen slaan tussen cultuur en onderwijs en investeert daarom in onderzoek, overleg en studiedagen. We willen een breed publiek wegwijs maken in cultuureducatie en bieden mensen maximale kansen om hun eigen sterktes en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hoe doen we dat? Door het stimuleren van de creatieve schoolpraktijk, met verhalen uit scholen en met geld voor concrete projecten. En met een eigen, welgekozen aanbod van publicaties en methoden, zoals de jaarlijkse wedstrijd Beste Boekenjuf of -meester: welke juf of meester uit het basisonderwijs maakt van alle kinderen echte leesbeesten? Wie verdient een mand met 100 boeken voor haar of zijn aanstekelijke boekenenthousiasme en –activiteiten op school? De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester wil nadrukkelijke aandacht en waardering schenken aan de concrete, dagelijkse inzet van leerkrachten voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas. Elk op hun eigen manier leveren heel wat leerkrachten een bijzondere prestatie. Met het publiceren van deze brochure willen we alle Vlaamse basisschoolleerkrachten warm maken voor leesplezier, aan de hand van goede praktijken geleverd door andere collega’s uit het veld.